Links Sitemap Venhuizerweer voor mobiel Sitemap

  WEER FORMULES
Dauwpunt berekenen uit temperatuur (Ta) en relatieve vochtigheid (RH)
Td = 243.12 * A / (17.62 - A) -> uitgedrukt in C
A = Log(RH / 100) / Log(2.718282) + (17.62 * Ta / (243.12 + Ta))
- Td = dauwpunt uitgedrukt in C
Relatieve vochtigheid berekenen uit omgevingstemperatuur (Ta) en dauwpunt (Td)
RH = 100 * PTd / PTa -> uitgedrukt in %
PTd = 6.112 * Exp(17.62 * Td / (243.12 + Td))
PTa = 6.112 * Exp(17.62 * Ta / (243.12 + Ta))
- Ta = omgevingstemperatuur in C
- Td = dauwpunttemperatuur in C
- RH = relatieve vochtigheid in %
- PTd = de verzadigde dampdruk van de dauwpunttemperatuur
- PTa = de verzadigde dampdruk van de omgevingstemperatuur
Wolkhoogte (H)
H = 125 * (Ta - Td)
- Ta = omgevingstemperatuur in C
- Td = dauwpunttemperatuur in C
Gevoelstemperatuur (Tg) berekenen uit omgevingstemperatuur (Ta) en windsnelheid (S)
Tg = 1.41 - 1.162 * S + 0.98 * Ta +0.0124 * S2 + 0.0185 * S * Ta
- Tg = gevoelstemperatuur in C
- Ta = omgevingstemperatuur in C
- S = windsnelheid in m/s
Warmteverlies (Wv) berekenen uit omgevingstemperatuur (Ta) en windsnelheid (S)
Wv = 1.1622 * (10.45 + 10 * v(S) - S) * (33 - Ta)
- Wv = warmteverlies in W/m
- Ta = omgevingstemperatuur in C
- S = windsnelheid in m/s
Warmte-index (Wi) berekenen uit omgevingstemperatuur (Ta) en relatieve vochtigheid (RH)
Wi = c1 + RH*(c14+RH*(c15+c16*RH)) + T*(c2+RH*(c5+RH*(c6+c7*RH)) + T*(c3+RH*(c8+RH*(c9+c10*RH)) + T*(c4+RH*(c11+RH*(c12+c13*RH)))))
- Wi = Warmte-index uitgedrukt in C
- RH = relatieve vochtigheid in %
- Ta = omgevingstemperatuur in C
- c1 = -0.429783
- c2 = 0.6691767
- c3 = 0.0102724
- c4 = -0.000125211
- c5 = -0.0737656
- c6 = -0.000228621
- c7 = 0.000000103391
- c8 = 0.000868291
- c9 = 0.0000146039
- c10 = -0.00000000681059
- c11 = 0.00000462416
- c12 = -0.0000000707711
- c13 = -0.000000000156160
- c14 = 1.428556
- c15 = -0.00502815
- c16 = 0.0000193122
Converteren tussen C en F
Tc = 5 / 9 * (Tf - 32)
Tf = 9 / 5 * (Tc + 32)
- Tc = temperatuur in C
- Tf = temperatuur in F
Converteren tussen C en Kelvin
Tc = Tk + 273.15
Tk = Tc - 273.15
- Tc = temperatuur in C
- Tk = temperatuur in Kelvin
Converteren tussen C en Rankine
Tc = 5 / 9 * (Tr - 491.69)
Tr = 9 / 5 * Tc + 491.69
- Tc = temperatuur in C
- Tr = temperatuur in Rankine
Converteren tussen km/u en m/s
Sm = Skm / 3.6
Skm = Sm * 3.6
- Sm = (wind)snelheid in m/s
- Skm = (wind)snelheid in km/u
Converteren tussen km/u en mijl/u
Smijl = Skm / 1.609
Skm = Smijl * 1.609
- Smijl = (wind)snelheid in mijl/u
- Skm = (wind)snelheid in km/u
Converteren tussen km/u en knopen
Sk = Skm / 1.85
Skm = Sk * 1.85
- Sk = (wind)snelheid in knopen
- Skm = (wind)snelheid in km/u
Copyright © 2005 - 2024 Venhuizerweer | Venhuizen Noord-Holland - Alle Rechten Voorbehouden