Wolk omschrijvingen

Wolkenfamilies
Wolkenfamilie Afkorting Beschrijving
Cirrus Ci Vederwolken
Cirrocumulus Cc Klein schapenwolken
Cirrostratus Cs Melklucht, zeer dunne laag met ijswolken
Altocumulus Ac Grote schapenwolken
Altostratus As Matglas, de zon kan er niet doorheen schijnen
Stratocumulus Sc Golfwolken
Stratus St Lage wolken, die soms op mist lijken
Nimbostratus Ns Regenwolken, waaruit het uren kan regenen
Cumulus Cu Stapelwolken
Cumulonimbus Cb Buienwolken, soms met hagel en onweer

Wolkensoorten
Wolkensoort Afkorting Beschrijving
Fibratus Fib Dunne draderige ijswolken, kunnen recht zijn of licht gebogen
Uncunus Unc Dunne ijswolken met haakjes aan de bovenkant
Spissatus Spi Dichte Cirruswolken, in elkaar vervlochten
Castellanus Cas Kanteelvormig, torentjes
Floccus Flo Vlokkerig
Stratiformis Str In lagen, een groot gedeelte van de hemel bedekt
Nebulosus Neb Nevelig
Lenticularis Len Lensvormig of amandelvormig
Fractus Fra Gebroken of verscheurd
Humilis Hum Laag, kleine stapelwolken
Mediocris Med Middelmatige stapelwolk
Congestus Con Sterk opbollende stapelwolk
Calvus Cal Kaal, ontbloot (zonder ijskap)
Cappilatus Cap Haarig, dons (met ijskap)

Variëteiten
Variëteiten Afkorting Beschrijving
Intorus In Verwikkeld of verdraaid
Vertebratus Ve Cirrus wolken met het uiterlijk van visgraat of skelet
Undulatus Un In golven of rijen
Radiatus Ra Stralen naar één punt toelopend
Lacunonos La Een dunne wolk vol met gaten, net- of raat vorm
Duplicatus Du Meerdere samengevoegde wolkenlagen
Translucidus Tr Doorschijnend
Perlicidus Pe Tussen de wolkenruimte heen schijnen
Opacus Op Een dikke ondoorzichtige wolk die het niet zonlicht door laat

Bijkomende vormen en verschijnselen
Vormen Afkorting Beschrijving
Incus Inc Aambeeld, het hoogste gedeelte van een cumulonimbus wolk
Mamma Mam Borst, buidelvormig, ronde zakken aan de oppervlakte van de wolk
Virga Vir Valstrepen van neerslag, preacipitatie bereikt de grond niet
Preacipitatio Pra Neerslag, de wolk precipitatie de grond bereikt
Arcus Arc Boog, rolvormige wolk aan de onderkant van de cumulus wolk
Tuba Tub Slurf, trechter, hangt aan de onderkant van de cumuluswolk
Pileus Pil Kap, hoed, gevormd aan de bovenkant van een cumulus wolk
Velum Vel Wolkensluier, als een zeil van een schip
Pannus Pan Flard, rafelig of verscheurd

Moederwolken
Moederwolk Afkorting Beschrijving
Cirrocumulogentus Ccgen  
Altocumulogentus Acgen  
Altostratogenitus Asgen  
Nimbostratogenitus Nsgen  
Stratocumulogenitus Scgen  
Cumulogenitus Cugen  
Cumulonimbogenitus Cbgen