Weerkunde
    Meteorologie voor iedereen

Een duidelijke uiteenzetting van weerbegrippen en natuurverschijnselen.
(geplaatst met toestemming van de auteur)

Het weer kan zich van veel kanten laten zien.
Soms is het ronduit gevaarlijk: gladheid, zware storm, dichte mist of hevig onweer ontregelen de samenleving. Op andere dagen kunnen we er volop van genieten of profiteren we van het weer voor werk en recreatie.

Wie meer begrijpt van de atmosfeer en van de manier waarop weerberichten tot stand komen, kan beter inspelen op de mogelijkheden die het weer biedt en is beter voorbereid op eventuele gevaren en overlast.

In dit boek komt de atmosfeer aan bod en woden de vele processen die daarin optreden besproken. Wind en storm, warmte en kou, zonnestraling en bewolking, buien en regen, sneeuw en hagel, alle passeren ze de revue. De onderlinge samenhang tussen deze verschijnselen is te begrijpen met de begrippen die vaak opduiken in weerpraatjes, zoals hoge- en lagedrukgebieden en warmte- en koufronten.

Natuurlijk worden ook de weersverwachting en de manier waarop deze tot stand komt besproken.


Auteur: Kees Floor/KNMI
Uitgever: Elmar
Tekstbijdragen: Eric Chavanu, Kees Floor, Harry Geurts, Frank Lantsheer, Michael Saraber, Arie Steenhuisen, Baltus Zwart en anderen.
Meelezers: Annemarie Braam, Eric Chavanu, Harry Geurts, Yvonne Korthals, Frank Lantsheer.